Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Styrevervkurs, Storkurs eller Fylkesleir der du bor?

Arrangør av Styrevervkurs 2019, Skjold 4H bygger videre på erfaringene de fikk også i 2020

Styrevervkurs, Storkurs eller Fylkesleir der du bor?

Å arrangere et stort arrangement sammen gir kunnskap, erfaring, motivasjon og inspirasjon. Dette bygger lag! Meld interesse - form framtidens 4H.

 

Vi ønsker at dere alle vurderer å være arrangør i framtida en gang. Har laget et skjema på nett hvor dere kan melde interesse. Dette er ikke bindende, men et arbeidsverktøy for fylkesleddet.


Prinsipp for fordeling av arrangøransvar for fylkesarrangement

Alle fylkesarrangement i regi av 4H Rogaland har en arrangørkomite. Noen arrangement har en lokal arrangørklubb, andre ikke.

Styrevervkurs, Storkurs og Fylkesleir har alltid en lokal arrangør, og ansvaret går på rundgang mellom klubbene i fylket. Fordelingen vedtas på årsmøtet. Hvem som skal være med i komiteene for disse arrangementa er det lokal arrangør som bestemmer.

At alle medlemmer skal oppleve å ha kort reisevei til arrangementene en gang, har vært et viktig prinsipp for fylkesstyret. Fordelingen styres dessuten av klubbenes størrelse, engasjement og tilgang til egna lokale/leirsted.

Styrevervkurs og årsmøte
Her er ansvaret delt. Fylket har ansvar for å planlegge og gjennomføre kursene/årsmøtet, mens lokal arrangør har ansvaret for den praktiske tilretteleggingen, samt det sosiale på kveldene. Det lokale arrangøransvaret skal ikke være mer omfattende enn at en 4H-klubb skal klare jobben. For å bygge arrangørkompetanse ønsker fylkesstyret at klubben får ansvaret to år på rad. Erfaring og kompetanse overføres til neste arrangørklubb gjennom rapport og representant fra fylket (oftest ansatt).

Arrangementet krever tilgang til et skolebygg eller tilsvarende, samt sal til årsmøtet.

Storkurs
Dette er fylkets største arrangement i deltakertall og omfang. Dette tildeles derfor en 4H-nemnd. Hvis flere klubber samarbeider er det flere frivillige å fordele arbeidet på. Lokal arrangør har nemlig ansvar for planlegging og gjennomføring av både faglig innhold og praktisk tilrettelegging. Erfaring og kompetanse blir overført til neste arrangør gjennom rapport og representant fra fylket (oftest ansatt).

Arrangementet krever tilgang til en stor idrettshall og skolebygg eller tilsvarende.

Fylkesleir
Tradisjonelt sett varer fylkesleir i 4 dager, og lokal arrangør har ansvar for å planlegge og gjennomføre både faglig innhold og praktisk tilrettelegging. Fylket tildeler derfor en 4H-nemnd det lokale arrangøransvaret. Erfaring og kompetanse overføres til neste arrangørklubb gjennom rapport og representant fra fylket (oftest ansatt).

Arrangementet krever tilgang til område for teltleir, samt helst et forsamlingshus eller lignende for matlaging/servering.

Klubbrådgiversamling
Komiteen består ofte av fylkestyremedlemmer og ansatte. Samlingen skal være annet hvert år nord/sør for Boknafjorden.

Arrangementet krever hotell med plass til ca 100 gjester, lærere og arrangører. 

Senior og alumnsprell
Er et samarbeid med 4H Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Hordaland. Arrangementet blir arrangert på rundgang mellom fylkene. Fylkesstyret rekrutterer arrangørkomite direkte.

Arrangementet krever et forsamlingshus/skole/leirsted for overnatting på flatseng.

 

Disse har vært arrangør de siste årene:

ÅR

Styrevervkurs og årsmøte

Storkurs

Fylkesleir

2005

Tysvær/Karmøy

Utstein

Klepp

2006

Hjelmeland og Strand

Indre Sør

2007

Vindafjord

Suldal

Klepp

2008

Fjellbygdå

Utstein

2009

Tysvær/Karmøy

Vindafjord

Frøy

2010

Hjelmen

Viking/Skjalg (Sandnes og Sola)

Indre Sør

2011

Snøklokka

Hjelmeland/Strand

Klepp

2012

Randaberg/Utstein

Sandnes/Sola

2013

Firkløveren

Suldal

Vindafjord

2014

Vibå

Tysvær

Hjelmeland/Strand

2015

Freidig

Indre Sør

2016

Sjøsprøyt 4H

Sandnes og Sola 4H-nemnd

Suldal 4H-nemnd

2017

Utstein 4H

Klepp 4H-nemnd

Vindafjord 4H-nemnd

2018

Utstein 4H

Bygdevon og Frisko 4H

Ikke arrangert på grunn av Landsleir

2019

Skjold 4H

Hå 4H-nemnd

Hjelmeland og Strand

4H-nemnd

 

 Disse skal være arrangør de neste årene:

ÅR

Styrevervkurs og årsmøte

Storkurs

Fylkesleir

Årsmøtesak

2020

Skjold 4H

Klepp 4H-nemnd

Indre Sør 4H-nemnd

Vedtatt 2018

2021

Vibå 4H

Hå 4H-nemnd

Sandnes og Sola

Vedtatt 2019

2022

Vibå 4H

?

Hjelmeland og Strand 4H-nemnd

Vedtatt i 2019

2023

?

?

?

Vedtas i 2020

2024

?

?

?

Vedtas i 2021

2025

?

?

?

Vedtas i 2022

2026

?

?

?

Vedtas i 2023

2027

?

?

?

Vedtas i 2024

2028

?

?

?

Vedtas i 2025

2029

?

?

?

Vedtas i 2026

Vi ønsker at dere alle vurderer å være arrangør i framtida en gang. Har laget et skjema på nett hvor dere kan melde interesse. Dette er ikke bindende, men et arbeidsverktøy for fylkesleddet.

FYLL UT INTERESSESKJEMAET NÅ