Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Utlysning: Engasjert ungdom søkes!

Utlysning: Engasjert ungdom søkes!

Har du lyst til å være en del av et engasjert team, som er med på å utvikle både ungdommer og organisasjonen vår? Da bør du se her!

Instruktørkursutvalget (IKU) er et arbeidsutvalg for frivillige 4H-ere i alderen 18-26 år, som ønsker å få erfaring innen planlegging, gjennomføring og evaluering av det nasjonale instruktørkurset til 4H Norge (tidligere kjent som DAF-instruktørkurs og Friluftsheltinstruktørkurs).

I forbindelse med omleggingen av leder- og instruktøropplæringen i 4H Norge, søker vi nå etter seks engasjerte eldre 4H-ere, som ønsker å utgjøre det nye IKU, der fire av dem har ansvar for styrevervsopplæringen, mens de to resterende har ansvar for friluftsheltopplæringen. I 2019 vil nye medlemmer i IKU utnevnes for 1 eller 2 år (fra og med 2020 blir det for 2 år av gangen).

Utsatt søknadsfrist: 12. august. Se søknadsskjema lenger ned.

OBS! IKU skal ha en egen opplærings- og planleggingshelg 6.-8. september i Oslo, som er obligatorisk for instruktørene.

 

Vi søker kandidater som:

 

 FELLES KRAV

 
 • Trives med å lære bort til andre.
 • Har gode samarbeidsevner og teamspirit.
 • Liker å planlegge kurs og diskutere faglige spørsmål.
 • Er selvstendige, strukturerte og tydelige i møte med andre.
 • Har vært aktive kursinstruktører for 4H, på fylkes- eller sentralnivå (evt. annen relevant erfaring kan veie opp for dette).
 

 Krav til fordypning: Styreverv

 Krav til fordypning: Friluftsliv

 • Har styreerfaring, helst fra flere styreverv.
 • Er interesserte i styrearbeid og organisasjonsutvikling.
 • Har erfaring med friluftsliv gjennom alle årstider.
 • Har grunnleggende ferdigheter som tenning av bål, kart og kompass, turplanlegging og pakking av sekk.


Omfang av arbeidet

Målet for instruktøropplæringen til 4H Norge er å sikre at instruktørene har den kunnskapen som trengs for å holde kurs i eget fylke. IKU skal i den sammenheng planlegge, gjennomføre, evaluere og videreutvikle instruktøropplæringen i 4H Norge.

«Å lære ved å gjøre» er et viktig prinsipp for instruktøropplæringen. Opplæringen omfatter tre deler:

 • Del 1: Innføring i grunnleggende kunnskap og forberedelser til praksis i eget fylke (8.-10. november)
 • Del 2: Praksis i eget fylke (januar-mars)
 • Del 3: Evalueringsarbeid, påfyll og ytterligere fordypning (mars)

I tillegg skal IKU ha en egen opplærings- og planleggingshelg 6.-8. september i Oslo, som er obligatorisk for instruktørene. Planlegging før del 3 vil foregå på Skype (januar/februar).

IKU har ikke ansvar for praksis eget fylke, men vil bruke det aktivt som «case» på både del 1 og del 3 av instruktøropplæringen.
 

Honorering

4H Norge tilbyr to alternativer som honorar for arbeidet:

 1. Honorar på kr. 3 000,- pr. avholdte kurshelg.
 2. Støtte på inntil 3 000,- for deltakelse på ett (1) internasjonalt arrangement det inneværende år, i form av kurs/konferanse/leir, med mål om å gi faglig påfyll som skal styrke IKUs arbeid.

Ønsket honorering avtalefestes med det enkelte medlem i IKU på forhånd.
 

Oppfølging fra 4H Norge

Monika Swigon (ansvar for styreverv) og Silje Beate Fossbråten (ansvar for friluftsliv) er kurskoordinatorer, og er bindeleddet til sekretariatet og sentralstyret. De har ansvar for opplærings- og planleggingshelgen til IKU, oppfølging underveis, samt praktiske bestillinger av lokaler og møterom. IKU skal være i kontinuerlig dialog med Monika og Silje i forbindelse med kursplanleggingen.
 

Slik søker du

Søknadsskjema med begrunnelse fylles ut innen 12. august.

Vi setter pris på tips på aktuelle kandidater fra fylkene.

 

Spørsmål kan rettes til Monika Swigon på e-post monika.swigon@4h.no eller tlf. 472 85 193.