Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Pressemelding 4Hs årsmøte:

Pressemelding 4Hs årsmøte:

De yngste barna inn i 4H og valg av temaår!

To av de viktigste sakene på 4H Norges årsmøte er valg av temaår og avgjørelsen om kløvermedlemskap skal innføres som et nytt 4H-medlemskap.

4H Norges årsmøte avholdes på Quality Grand Hotell i Kongsberg 19. – 21. juli 2012.

Kløvermedlemskap
4H Norge ønsker å inkludere de yngste barna. Årsmøtet skal ta stilling til om et nytt medlemskap – kløvermedlemskap – skal innføres. Kløvermedlemskap har vært en prøveordning for barn i alderen 4-9 år siden høsten 2011. Barna deltar på egne aktiviteter arrangert av 4H i fylket og får tilsendt medlemsbladet ”Kløverbladet”. Barna lærer om 4H sine aktiviteter og verdier. Kløvermedlemmene hører formelt til fylkene og er derfor ikke en del av den ordinære aktiviteten i klubbene. Kløvermedlemmene skaper likevel et naturlig rekrutteringsgrunnlag for aspiranter i de lokale 4H-klubbene. 4H ønsker medlemmer i alle aldre velkommen, og fokuserer på at man kan ha mange fine år i 4H selv om man ikke begynner som aspirant.

Valg av tema/satsningsområde – hvor går veien?
4H Norge er en organisasjon full av engasjement og ideer. Mange skaper spennende og meningsfulle fritidsaktiviteter i 4H-klubber over hele landet. Landstyret ønsker at 4H Norge skal hente frem mer av dette engasjementet og flere av ideene og gi disse en nasjonal satsning.

4H Norges årsmøte får presentert seks satsningsområder:
● Ugler i mosen
● Ingen grenser, ingen terskel
● 4H i verden
● Fra jord til bord
● Fritid med mening
● Gjør det selv

Årsmøtet skal etter en grundig prosess velge to av disse seks satsningsområdene. Det valgte satsningsområde/tema skal bidra til aktivitet på alle nivå i organisasjonen (klubbene, fylkesnivå og nasjonalt plan). Et godt tema kan også ha et politisk budskap slik at 4H kan skape en endring i samfunnet for øvrig gjennom å gjøre temaaktivitetene.

De to valgte satsningsområdene blir satt inn i den strategiske planen for 4H Norge. Satsningsområdene og strategisk plan danner sammen grunnlaget for det nye landstyret sine prioriteringer og tiltaksplaner for den kommende perioden.

Landsstyret mener å fremheve valget av disse satsningsområdene er en metode for å skape et godt handlingsprogram for organisasjonen.

Valg
Valgkomiteens forslag til landsstyrekandidater på valg:

Leder i landsstyret: Kari Heggelund (Hedmark), gjenvalg (gjv)
Styremedlem: Mariann Hegg (Vestfold), gjv
Styremedlem: Martin Strand (Nordland), gjv
Styremedlem: Sigrid Løvland (Vest-Agder) ny
Styremedlem: Gustav Gunnerød (Akershus og Oslo) ny
1.varamedlem: Ragnhild Bach (Nord-Trøndelag) ny
2.varamedlem: Gaute Gjein (Akershus og Oslo) gjv
3.varamedlem: Kim Nessa (Rogaland) ny

I tillegg har landsstyret én representant oppnevnt av Landbruks- og Matdepartementet:
Tore Bjørkli (gjenoppnevnt for to (2) år) 2012-2014).

De ansatte i 4H Norge vil velge sin representant for to (2) år.

Mer informasjon finner du på 4H Norges nettsider: Årsmøte i 4H Norge

Kontaktpersoner:
Assisterende generalsekretær 4H Norge Simen Saxebøl, tlf. 480 57 788
Styreleder 4H Norge Kari Heggelund, tlf. 904 02 505
Generalsekretær 4H Norge Trond Enger, tlf. 908 51 055
Informasjonsansvarlig 4H Norge Beate Patay, tlf. 415 62 264