Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Utlysning av midler til friluftskurs : Ingen grenser - klart det går!

Utlysning av midler til friluftskurs : Ingen grenser - klart det går!

Gjennom NRK-serien ”Ingen grenser” har 11 mennesker med ulike typer funksjonsnedsettelser sammen med Lars Monsen vist at det knapt fins grenser i friluftslivet. Det er den samme filosofien som ligger til grunn for Friluftsrådenes Landsforbunds kursopplegg "Klart det går... ”.

Dette er friluftslivskurs for voksne som har ansvar for barn med funksjonsnedsettelser. Direktoratet for naturforvaltning gir midler til å gjennomføre kurs som arrangeres med basis i heftet ”Klart det går...” og som går over minst 3 timer. Friluftsrådenes Landsforbund fordeler midlene etter søknad. Det er ingen søknadsfrist, og søknader behandles fortløpende. Hver arrangør får kr 5.000 per kurs til administrasjon, markedsføring og andre utgifter. I tillegg gis det tilskudd til instruktør med ca. kr 3.000. Vi håper mange nå utnytter oppmerksomheten fra TV-serien "Ingen grenser" og arrangerer kurs  - og derved bidrar til at flere barn og unge med funksjonsnedsettelser får ta del i allsidig friluftsliv.

Mer informasjon, samt søknadsskjema finner du her!