Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Søker fire delegater til FN

LNU søker fire delegater til FN. Søknadsfrist 5. februar 2013

Søker fire delegater til FN

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) søker fire ungdomsdelegater til å representere LNUs politikk overfor FN. 4H Norge kan nominere kandidater. Søk innen 5. februar!

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter og fora for å representere LNUs politikk og for å fremme barn og unges deltakelse i internasjonal politikk. I år søker LNU fire ungdomsdelegater fordelt på tre fagområder som kan representere LNU i aktuelle FN-sammenhenger. De tre fagområdene er menneskerettigheter og FNs generalforsamling, klima og bærekraftig utvikling, og ikke minst og befolkningsspørsmål og seksuelle og reproduktive helserettigheter.

Hva vil det si å være ungdomsdelegat for LNU?
Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs program og politikk. En av de viktigste oppgavene dine er å fremme LNU sin politikk inn mot norsk FN-politikk, og samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN. Å være delegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 16 måneder. Hovedperioden er de første 12 månedene der man deltar i LNUs arbeidsgruppe på FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU der det er relevant. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt så tett kontakt med det aktuelle departementet som mulig.  De følgende fire månedene er man tilgjengelig for den nye delegaten for å sikre god overlapping og kontinuitet i LNUs internasjonale lobbyarbeid.

4H setter særlig fokus på dette fagområdet, men alle tre er åpne for søknader. I 2013-2014 vil det være utveksling fra Gambia og Norge med fokus på samme fagområde, så her er det mulighet for å jobbe i team.

Klima og bærekraftig utvikling
Aktuelle møter: FNs klimatoppmøte (COP19) og muligens formøter, oppfølging fraRIO+20, andre relevante klima- og bærekraftsmøter,og i denne sammenheng spesielt bidra til arbeid og debatt på bærekraftige utviklingsmål i AgFN.

Alle barn og unge har rett til å vokse opp i et reint miljø og et trygt klima. Dagens klimapolitikk innsats for å sikre en bærekraftig utvikling påvirker både framtiden og hverdagen for barn og unge i hele verden og derfor bør barn og unge også ha innflytelse på alle politiske beslutninger som tas om klima og miljø.

Den norske ungdomsdelegaten på klima og bærekraftig utvikling vil være LNU lobbyist mot FN for å styrke barn og unges rett til deltakelse i politikkutforming og tiltak knyttet til klimaspørsmål og bærekraftig utvikling.

LNU søker kandidater som:
- Har engasjement for og kunnskap om tematikken i det enkelte fagområdet
- Har organisasjonsbakgrunn og er aktivt involvert i egen organisasjon
- Har gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
- Har interessepolitisk erfaring
- Er intiativrik og evne til å arbeide selvstendig
- Har kapasitet til å jobbe med spørsmålene knyttet til fagområdet gjennom hele delegatperioden

Kandidater under 26 år vil bli prioritert.

Søknadsfrist: 5. februar 2013

Søknad sendes internasjonal konsulent i 4H Norge, marie.stenstadvold@4h.no. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med politisk rådgiver Markus Nilsen Rotevatn på tlf 23 31 05 90 eller e-post markus@lnu.no