Du er her: 4H Norge // Telemark // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
15. desember

15. desember

15. desember - en viktig dato for alle 4H-klubber

FRIFOND-STØTTE, lettjente penger hvis:

- Klubben må ha minimum 5 tellende medlemmer. 
- Klubben må ha egen konto, registrert i klubbens navn, for å få utbetalt støtte
- Klubben må ha levert fullstendig årsmelding med sammendrag av regnskap som vedlegg i medlemsregistret innen fristen 15. desember året før (husk signatur fra kasserer og revisor!) 
- Klubben må ha levert årsrapport (nyvalgt leders bekreftelse av årsmøtedato) i medlemsregistret innen fristen 15. desember året før

Les mer på 4H Norge sin hjemmeside:

Årets frifond-tildeling er gjort, og 4H Norge betaler ut pengene til klubbenes konto i løpet av uke 39. Totalt deler 4H Norge i år ut kr. 4 617 978 til aktivitet rundt om i hele landet.
4H.NO