Du er her: 4H Norge // Telemark // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
En bombe i statsbudsjettet

En bombe i statsbudsjettet

Som dere kanskje har fått med dere kom det en bombe i høstens statsbudsjettet

I regjeringas forslag til statsbudsjett legges det opp til å kutte hele støtteordninger for organisasjoner som jobber innenfor mat og landbruk.

I statsbudsjettet foreslår landbruksdepartementet å kutte hele Post 1138 Støtte til organisasjoner, se kapittelet i det vedlagte dokumentet.


4H er den organisasjonen som bli hardest rammet av dette kuttet som mister hele 7.171.000 kroner.

Historisk har 4H hatt et nært og godt samarbeid med landbruksdepartementet og fylkesmannen sin landbruksavdeling der vi begge har fått mye igjen for samarbeidet. 4H er gjennom sine 600 aktive klubber og 50 4H-gårder i hele landet en av de største og viktigste aktørene som driver med opplysningsarbeid for sunn mat, god helse, landbruk og grønn næringsutvikling. 4H når ut med budskapet på en måte som departementet selv ikke har mulighet til. Til gjengjeld har 4H fått støtte til å kunne ha ansatteresurser i alle landets fylker som legger til rette for barn og ungdoms deltagelse og engasjement. 

 

Les mer om saken i vedlegget fra 4H Norge.

 

 

 

Oppfordring fra 4H Norge:

 

Hva kan du/fylket ditt bidra med?

Presse

Vi håper alle fylkene kan prøve å komme på i sine regionale og lokale aviser. Her bør man få/lage et sitat fra en tillitsvalgt – også kan en ansatt skrive ferdig pressemeldingen og sende ut til media. Bare spør meg om du trenger tips til hvordan man jobber opp mot media. Her er det tusen gode argumenter for hvorfor 4H er viktig og ikke fortjener et slikt kutt så det er bare å være kreative.  

 

Lobby

Nå må det lobbes og påvirkes på alle som kan krype og gå av politikere. Kjenner du noen på tinget? Jobb opp mot de på Stortinget fra deres fylker. Alle i næringskomiteen får notatet og pressemeldingen fra meg. Men veldig fint om dere også jobber på. Og lager dere en lokal pressemelding så send dette til fylkesbenken deres. Krf og Venstre er særs viktige å få på vårt lag.

 

SoMe

Viktig at vi er på i sosiale medier. Legg ut bilder av det DU synes er viktig og bra med 4H og med en tekst om at du synes regjeringa er kjipe, sånn som dagens post på 4H Norge sin face. Bruke #Vier4H og #jatilfrivillighet. En annen ting som er veldig effektfullt er å lage facebookposter der du tagger politikere og oppfordrer de til å gå i kampen for 4H og frivilligheten.  

 

 

Videre arbeid

Nå jobber vi på med å lobbe på politikere og komme på i media. Det skal jo være en prosess på stortinget med høringsrunder der vi kan komme med innspill osv så det blir viktig fremover å jobbe sammen med alle de andre organisasjonene som er rammet.