Du er her: 4H Norge // Vestfold // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
4H-Kontoret flytter

4H-Kontoret flytter

Vi har lenge varslet endringer i 4H Vestfold og nå i sommer skjer det. Vi flytter til Grønt fagsenter, Gjennestadtunet 85, 3160 Stokke

Den store omorganiseringen i 4H Norge trådte i kraft fra 1. juli. På kontoret vårt betyr dette i praksis at ansatte ressursene 4H Vestfold reduseres med over 1 årsverk. 

Irene Pande som til nå har vært daglig leder i 4H Vestfold, blir Regionleder for 4H Vestfold, 4H Buskerud og 4H Telemark.  I tillegg skal hun jobbe 40% med nasjonalt fagområde (Matskole).

Anita O. Nilsen vil jobbe som organisasjonsrådgiver i 50% stilling.

Med så store kutt i ansatte ressursene er vi avhengig av frivillig innsats for å kunne opprettholde det store aktivitetsnivået i fylket. Fylkesstyret vil gradvis få mer ansvar og oppgaver. Styret har fordelt ansvarsområdene mellom seg, dette blir om kort tid lagt ut på hjemmesiden vår.

Vi vil nå jobbe for å få til en så god klubb og medlemspleie som mulig, men i overgangsperioden juli og august ber vi om at dere har litt tålmodighet med oss. Mye skal flyttes og vi skal komme i orden på nye kontorer. Det kan være lettest i denne perioden å bruke e-post i istedenfor telefon, da svarer vi når vi får tid. Benytt nå våre nye e-postadresse anita.nilsen@4h.no og irene.pande@4h.no

4H kontoret vil få nytt kontor telefonnummer etter hvert. Fram til dette skjer er Anita å treffe på 4H-telefonen 934 23 192. 

 Regionleders  telefonnummer nye telefonnummer er 960 96 776.