Du er her: 4H Norge // Vestfold // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Årsmøte 2019

Årsmøte 2019

20. mars var det årsmøte i 4H Vestfold

Sted for årsmøtet var gymsalen på Gjennestad vgs. Møte ble avholdt med 60 representanter tilstede. Representantene kom fra 16 av Vestfolds 19 klubber. Alle stemmeberettigede brukte stemmeretten sin flittig.

Det var flere som var på talerstolen og stilte spørsmål, spesielt da årsplanen for 2020 ble fremlagt.

Engasjementet var veldig bra da alternativt forslag om å arrangere 4H-hælja i mars og bytte ut «gamle måten» med DAF-kurs i januar, inspirasjonssamling i februar og årsmøtet i mars på årsplanen ble fremlagt. Det alternative forslaget med 4H-hælja falt og vi fortsetter som tidligere med de 3 arrangementene hver for seg.

 

Alle var veldig ivrig da det var gruppejobbing angående rekruterings- og synliggjøringsmidlene vi har fått tildelt fra 4H Norge. Mange flotte forslag ble lagt frem om hvordan organisasjonen kan bli større og synligere.

 

Vestfolds supre og engasjerte nye Leder sammen med hele årsmøtet

4 av våre tidligere fylkesstyremedlemmer takket for seg etter flere år i fylkesstyret. Vi takker Bjørn Harald Iversen, Stine Merethe Horntvedt, Kristian Flåtnes og Mari Johannessen for flott innsats i 4H Vestfold. 

Fylkesstyret består nå av:

Leder                  Mariann Hegg, tlf: 920 47 356, m.hegg@hotmail.com

Styremedlem      Vegard Thun-Pedersen, tlf: 918 51 855, p_vegard@hotmail.com

Styremedlem      Sonja Smidsrød, tlf: 465 06 736, sonja@smidsrod-transport.no

Styremedlem      Kim Remi Opsahl Nilsen, tlf: 450 64 180, kimremi00@gmail.com

Styremedlem      Håvard Kjellsen Bjerke, tlf: 970 29 286, bjerke.havard.k@gmail.com

1. vara                 Karoline Marie Schrøder, tlf: 476 67 731, orak@hotmail.no

2. vara                 Adrian Abrahamsen, tlf: 911 13 868, adrian.1994@live.no    

3. vara                 Anders Stedding Kristiansen, tlf 992 35 711, anders.stedding.kristiansen@gmail.com

Repr. FMLA        Lisbeth Haugan, tlf.: 934 11 687, fmvelha@fylkesmannen.no

VIGGAs repr.      Åste Vaaden tlf: 984 13 470, lakrisvaaden@gmail.com

Over finner dere kontaktinformasjon til representantene i fylkesstyret. Har dere saker eller innspill til fylkesstyret, kan dere ta kontakt. Fylkesstyret ønsker å være synlige og de ønsker også innspill fra klubbene.

Leder: Mariann Hegg, VIGGAs representant: Åste Vaaden, Styremedlem: Kim Remi Opsahl Nilsen, Varamedlem: Karoline Marie Schrøder, Styremedlem: Håvard Kjellesen Bjerke og Vegard Thun-Pedersen